Zankyou no Terror – บรรยายไทย

Zankyou no Terror - บรรยายไทย

Zankyou no Terror – บรรยายไทย

ในฤดูร้อนได้เกิดการก่อการร้ายขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ผู้ต้องสงสัยเบื้องหลังการก่อเหตุที่ปลุกให้ประเทศที่สมบูรณ์ให้ตื่นจาก ภวังค์กลับเป็นเด็กหนุ่ม 2 คน ขณะนี้ผู้ก่อการร้ายที่ใช้ชื่อว่า Sphinx กำลังสร้างเกมที่ยิ่งใหญ่ โดยใช้ทั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นเวที

Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ - ไฟล์เสีย
Zankyou no Terror – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย