Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย

Yuru Camp - โลลิตั้งแคมป์ - บรรยายไทย

Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย

เรื่องย่อ: ริน ชอบเดินทางตั้งแคมป์ค้างแรมในทะเลสาปใกล้ภูเขาไฟฟูจิเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟ เธอออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ทำให้เธอได้พบกับ นาเดชิโกะ สาวที่ตั้งแคมป์เหมือนกัน จึงเริ่มสนิทกันและเดินทางไปตั้งแคมป์เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามในญี่ปุ่นด้วยกัน

Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Yuru Camp – โลลิตั้งแคมป์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย