Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย

Yurikuma Arashi - พายุ ลิลลี่ หมีกินคน - บรรยายไทย

Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย

Yuri Kuma Arashi พายุ ลิลลี่ หมีกินคน ในอดีตมีเศษดาวตกจากดาวคุมะเรีย ส่งผลให้หมีทุกตัวบนโลกเข้ามากินมนุษย์เป็นอาหาร มนุษย์ได้สร้างกำแพงแห่งการสูญพันธ์เพื่อตัดขาดจากทั้งสอง ทำให้มนุษย์กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง แต่หลายปีผ่านไป หมีได้เริ่มปรากฏในกำแพงอีกครั้ง

Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Yurikuma Arashi – พายุ ลิลลี่ หมีกินคน – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย