Wings Of Betrayal – ปีกแห่งการทรยศ

Wings Of Betrayal - ปีกแห่งการทรยศ

Wings Of Betrayal – ปีกแห่งการทรยศ

มวลมนุษย์ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดจากฝีมือของทูตตกสวรรค์โทมะ และ.เพื่อหยุดยั้งการรุกรานมวลมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาพลังของผู้กลับชาติของอพลอลโลเนียส ซึ่งเป็นทูตสวรรค์แห่งตำนานเมื่อหนึ่งหมื่นสองพันปีก่อนแต่ผู้กลับชาติที่ ทุกคนตามหานั้น บัดนี้อยู่ ณ แห่งหนใด
Wings Of Glory-ปีกแห่งเกียรติภูมิ
ในทีสุด พวกของซิลเวียก็ได้พบกับผู้กลับชาติของอพอลโลเนียและ.ได้พบกับอเควเรี่ยนตัว ต้นแบบซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ เหมือนทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีแต่ทว่า ทูตตกสวรรค์โทมะนั้น กำลังวางแผนชั่วร้ายเพื่อทำให้ผู้กลับชาติของสกอร์ปิโอสสังหารผู้กลับชาติขอ งอพอลโลเนียสเช่นเดียวกับครั้งอดีต ทว่า… ผู้กลับชาติของสกอร์ปิโอสคือเผู้ใดกัน..

Wings Of Betrayal – ปีกแห่งการทรยศ – การ์ตูนญี่ปุ่น - ไฟล์เสีย
Wings Of Betrayal – ปีกแห่งการทรยศ – การ์ตูนญี่ปุ่น (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย