Virgin Soul – บรรยายไทย

Virgin Soul - บรรยายไทย

Virgin Soul – บรรยายไทย

เรื่องย่อ: โลก Mistarcia ที่ซึ่งมนุษย์ เทพ และ ปีศาจอาศัยร่วมกันอย่างสงบ จนวันหนึ่ง มังกรบาฮามุทได้รุกรานและทำลายดินแดน ด้วยความร่วมมือของสามเผ่าพันธุ์ทำให้ผนึกมันได้สำเร็จ กุญแจที่ผนึกถูกเก็บไว้สองส่วน ให้ฝ่ายเทพและปีศาจเก็บรักษาไว้เพื่อความสงบสุข เวลาผ่านไปร่วมสองพันปี มีผู้หญิงที่ชิงกุญแจครึ่งหนึ่งมาจากเทพ ทำให้มีการตามล่าตัวผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะปล่อยมังกรที่น่าสะพรึงกลัว บาฮามุท ออกมาอีกครั้ง

Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Virgin Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย