Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย

Utawarerumono - Itsuwari no Kamen - บรรยายไทย

Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย

เรื่องย่อ Utawarerumono – Itsuwari no Kamen ซับไทย
ภาคใหม่ของ Utawarerumono (2006) ชายหนุ่มที่สูญเสียความทรงจำได้ฟื้นขึ้นมากลางทุ่งหิมะ เมื่อถูกโจมตีด้วยแมลงขนาดใหญ่ ได้มีหมอยาสาว ชื่อ Kuon มาช่วยเหลือเขาไว้ และตั้งชื่อให้เขาว่า Haku

Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Utawarerumono – Itsuwari no Kamen – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย