Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย – บรรยายไทย

Ushio to Tora - ล่าอสูรกาย - บรรยายไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย – บรรยายไทย

เรื่องนี้เริ่มเมื่ออุชิโอะถามความจริงกับชิกุเระ จึงทราบว่าแท้จริงแล้วชิกุเระพ่อติงต๊องเป็นนักบวชเวทย์ในนิกายลับโคฮะซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นเวลานาน เพื่อหาผู้สืบทอด หอกสมิง ที่แท้จริง ชิกุเระจึงบอกให้อุชิโอะออกเดินทาง โดยบอกว่าจะค้นพบความจริงเมื่อถึงจุดหมายที่อาซาฮิงาว่าในฮอกไกโด ระหว่างเดินทางอุชิโอะได้พบเรื่องราวต่างๆมากมาย(เอาแบบย่อๆมากกว่านี้คงสปอย)