Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย

Umineko no Naku Koro ni - แว่วเสียงนางนวล - บรรยายไทย

Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย

ณ เกาะรคเคนจิม่า ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนบริเวณหมู่เกาะอิสุ โดยเกาะแห่งนี้เป็นของตระกูล
อุชิโระมิยะเป็นเจ้าของนั่นเอง และในทุกปีนั้นก็จะมีการประชุมรวมญาติจัดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย
อุชิโระมิยะ แบทเลอร์ เด็กหนุ่มหนึ่งในลูกหลานของตระกูลอุชิโระมิยะอันมีคินโซเป็นหัวหน้าตระกูล
ได้เดินทางมาที่เกาะรคเคนจิม่าอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มาอีกเลยเป็นเวลา 6 ปี เขาได้พบกับบรรดา
ญาติกับลูกพี่ลูกน้องคนต่างๆ ได้สนุกสนานเฮฮาร่วมกัน จนกระทั่งมาถึงคืนของวันที่ 4 ตุลาคม

ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามาทำให้เกาะรคเคนจิม่าต้องถูกตัดขาดจากภายนอกไปในทันที พร้อมกับ
เกิดเรื่องที่ใครๆต่างก็ไม่เคยคาดฝันขึ้น คดีฆาตกรรมหมู่ต่อเนื่องที่สุดแสนพิศดารจนไม่อยากเชื่อ
ว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ แบทเลอร์จะไขปริศนาที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่ คดีฆาตกรรมนี้จะเป็นฝีมือของ
มนุษย์หรือ แม่มด กันแน่ และขุมทองที่ถูกเก็บซ่อนอยู่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดงั้นหรือ

ในแว่วเสียงนางนวลจะแบ่งตัวละครออกได้เป็น 3 ฝ่ายคือสมาชิกตระกูลอุชิโระมิยะ
เหล่าคนรับใช้หรือผู้อาศัยในคฤหาสน์ตระกูลอุชิโระมิยะและแม่มด
ซึ่งในบรรดาตัวละครต่างๆก็ความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดฉันท์พี่น้อง
รวมไปถึงสายสัมพันธ์แห่งความรักและความเกลียดชัง

Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Umineko no Naku Koro ni – แว่วเสียงนางนวล – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย