Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย

Tokyo Ravens - โตเกียว องเมียวจิ - บรรยายไทย

Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย

สึจิมิคาโดะ ฮารุโทระ เด็กหนุ่มผู้อับโชคซึ่งเกิดมาในตระกูลอนเมียวจิชื่อดังแต่กลับไร้พรสวรรค์ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต เมื่อ นัตสึเมะ ลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นว่าที่ผู้นำตระกูลสึจิมิคาโดะคนต่อไป กลับจากโตเกียวมาพบเขาอีกครั้ง และความอับโชคก็มาเยือน เมื่อฮารุโทระเข้าไปพัวพันกับอนเมียวจิฝีมือร้ายกาจ ที่ปองร้ายนัตสึเมะ เขาจึงต้องทำตามสัญญาที่ให้กับนัทสึเมะไว้ในวัยเยาว์ และกระโจนเข้าสู่โลกของอนเมียวจิอย่างเลี่ยงไม่ได้

Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
Tokyo Ravens – โตเกียว องเมียวจิ – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย