Junji Ito s Collection Archive

Junji Ito s Collection – บรรยายไทย

ผลงานของ อ.Junji Ito จะได้นำไปสร้างเป็นทีวีอนิเม ล่าสุดเว็บไซต์ https://itojunji-anime.com/ ได้ประกาศชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่า คือ Junji Ito Collection ซึ่งจะเริ่มออกอากาศตอนแรกทางสถานี Tokyo MX วันที่ 7 ม.ค. 2018 เวลา 22:00 น. โดยได้ Shinobu Tagashira (กำกับ Diabolik …