Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์

Sword Art Online - ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์

Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์

เรื่องราวของโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะ ที่มีชื่อว่า คิริงายะ คาสึโตะ เขาได้เข้าร่วมเล่น เกมเสมือนจริงที่มีชื่อว่า Sword Art Online หรือ SAO ซึ่งเมื่อเขาเล่นเกมส์ ต้อง พบว่าตนเองไม่สามารถลอ็กเอาท์ออกจากเกมได้ เหล่าผู้เล่นเกมทั้งหมดต้องติด อยู่ภายในเกมโดยไม่มีใครรู้ว่าผู้พัฒนาเกมมีเป้าหมายที่แท้จริงอย่างไรกันแน่ แต่ทางออกจากเกมนี้ไปได้มีเพียงต้องเคลียร์เกมได้สำเร็จ หรือโอเวอร์ในเกม ก็หมายถึง การตายของผู้เล่นที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นเพื่อตอบสนองเงื่อนไขของการเคลียร์เกมนี้และออก จากโลกเสมือนจริง คาสึโตะจึงต้องเคลียร์เกมนี้ให้สำเร็จให้ได้ หรือเขาต้องพบกับความตาย ติดตามชมและร่วมลุ้นไปกับคาสึโตะได้ใน Sword Art Online

Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Sword Art Online – ซอร์ต อาร์ต ออนไลน์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย