Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย

Spice and Wolf Season 1 - บรรยายไทย

Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย

เนื้อเรื่อง

พ่อค้าเร่นามว่า คราฟท์ ลอว์เรนซ์ (Craft Lawrence) เป็นพ่อค้าที่เดินทางค้าขายจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งด้วยความใฝ่ฝัน ว่า อยากจะมีร้านค้าเป็นของตัวเอง แล้ววันหนึ่งเมื่อเขามาที่เมืองพาสลอย (Pasloe) ซึ่งเป็นเมืองที่เขาได้พบกับ เทพหมาป่าซึ่งอยู่ในร่างหญิงสาวนามว่า โฮโระ (Holo) โดยโฮโระ เป็นผู้อวยพรให้ข้าวสาลีในทุ่งอุดมสมบูรณ์ แต่แล้วเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไป มนุษย์ไม่ต้องการเทพเจ้าอีกแล้ว โฮโระจึงตัดสินใจ ขอติดตาม ลอว์เรนซ์ กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองทางด้านทิศเหนือ ที่เมืองโยยซึ (Yoitsu) เรื่องราวของทั้งคู่จึงมาบรรจบกันในเส้นทางแห่งการค้า การเดินทางจึงได้เริ่มขึ้น

Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Spice and Wolf Season 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย