Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ

Sidonia no Kishi - อัศวินอวกาศ

Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ

อนิเมชั่นแบบ CG กล่าวถึงมนุษย์ถูกพวกเอเลี่ยน Gauna
ที่กลายสภาพตัวเองได้และเขมือบทุกสิ่งที่ขวางหน้าไล่ล่า
จนมนุษย์ต้องใช้ยานอวกาศขนาดยักษ์หลบหนีจากโลก
หลบหนีมานับพันปี ยุคของ ทานาคาเสะ เนกาตะ มนุษย์ชนชั้นต่ำคนหนึ่ง
ที่กลายมาเป็นผู้ขับการ์เดี้ยนรุ่นเก่าและเข้าต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนที่ไล่ ล่ามนุษย์

Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Sidonia no Kishi – อัศวินอวกาศ – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย