Shogun And 21 Core Medal The Movie

Shogun And 21 Core Medal The Movie

Shogun And 21 Core Medal The Movie

โคงามิฟาวเดชั่นได้ทำการขุดค้นคอร์เมดัลที่ตกค้างในยุโรปมาตั้งแต่ 800 ปีก่อน แต่กลับกลายเป็นการเปิดผนึก “การ่า” นักเล่นแร่แปรธาตุผู้สร้างคอร์เมดัลให้คืนชีพแทน การ่าปรากฏตัวขึ้นและ.ช่วงชิง “คอร์เมดัล” ไปจากโอส ทำให้เอย์จิไม่เหลือเมดัลมากพอจะแปลงเป็นโอสได้ แถมการ่ายังใช้ความโลภของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่หลงใหลในเงินทอง รวบรวมเซลล์เมดัลจำนวนมหาศาลเข้ามาจนทำให้พิ้นที่อีกส่วนของโตเกียวสลับมิติกลายเป็นยุคเอโดะ!!! เป้าหมายสุดท้ายของการ่าคือเอะไร? แล้วโอสจะเอาชนะความโลภของมนุษย์ได้หรือ?

Shogun And 21 Core Medal The Movie – การ์ตูนญี่ปุ่น - ไฟล์เสีย
Shogun And 21 Core Medal The Movie – การ์ตูนญี่ปุ่น (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย