Shinsekai Yori – บรรยายไทย

Shinsekai Yori - บรรยายไทย

Shinsekai Yori – บรรยายไทย

เรื่องราวเกิดขึ้น ณ ญี่ปุ่น ยุคอนาคตราว 1,000 ปี ที่
อารยธรรมของโลกนั้นเสื่อมถอย และผู้คนในยุคนี้ต่าง
ใช้ชีวิตกระจัดกระจายกลายเป็นชุมชนกลุ่มเล็กๆ ผู้คน
ในยุคนี้ต่างมีพลังอำนาจติดตัวที่มีชื่อว่า Juryoku (จู
เรียวคุ) พลังนี้ใช้จินตนาการในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้เป็นความจริงได้ ซึ่งหาคำอธิบายทางวิท
ยาศาสตร์ไม่ได้ และผู้คนได้ใช้พลังอำนาจนี้เป็น
แหล่งพลังงานหลักที่สำคัญในการดำรงชีวิต

กลุ่มเด็กหนุ่มสาวทั้ง 5 คนได้แก่ ซาคิ, ซาโตรุ,
มาเรีย, มาโมรุ และ ชุน พวกเขาได้เกิดและเติบ
โตขึ้นมาในเมืองอันเงียบสงบ และอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติ จนถูกเรียกว่า ยูโทเปีย ซึ่ง
ถูกปกครองโดยคนกลุ่มหนึ่งที่มีพลังพิเศษ

กระทั่งวันหนึ่ง ซาคิพร้อมกับเพื่อนพบหุ่นยนต์ ขนาด
เล็ก ที่อยู่นอกเมือง มันได้เก็บบันทึกเรื่องราวประวัติ
ศาสตร์โบราณของมนุษย์ มันบอกกับพวกเขาว่า
(จูเรียวคุ) ถูกพบในศตวรรษที่21 และการ ค้นพบนี้
ทำให้เกิดจากสงครามระหว่างกลุ่มคนที่มีพลังจิต กับ
กลุ่มคนที่ไม่มีพลังจิต ผู้ที่ชนะสงครามครั้งนี้ คือกลุ่ม
คนที่มีพลังจิต และยุคแห่งความหวาดกลัว ได้
เริ่มต้น ขึ้นแล้ว มันนำพามนุษย์มาสู่สถานะนี้

เมื่อผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองรู้ว่าพวกซาคิและเพื่อนๆค้น
พบความรู้อันต้องห้ามนี้ ก็ได้ผนึกพลังจูเรียวคุไว้
และนำพวกเขาทั้ง 5คนทิ้งเอาไว้ที่ป่าแห่งหนึ่ง

ที่นั้นพวกเขาได้พบกับหนูขนาดใหญ่ไม่มีขนที่เรียก
ว่าBakenezumi (บาเคเนสึมิ) และการผจญภัยที่ต้อง
ต่อสู้และปกป้องเพื่อนๆและเโลกของพวกเขาให้
พ้นจากการล่มสลายได้เริ่มต้นแล้ว…

Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (ขออภัยเสียงขัดข้อง) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (ขออภัยเสียงขัดข้อง) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Shinsekai Yori – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย