Sengoku BasaraSamurai King

Sengoku BasaraSamurai King

Sengoku BasaraSamurai King

ป็นยุคสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1477 -1615 สมัยนั้นบ้านเมือง
อยู่ในการปกครองของตระกูลอาชิคางะ ซึ่งเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่มากตระกูลหนึ่ง
แต่พอมาถึงสมัย อาชิคางะ โยชิมาสะ ไม่ได้สนใจในกิจการบ้านเมื่อง
เป็นเหตุให้ บรรดาไดเมียวตามแคว้นต่างๆตั้งตนเป็นอิสระ
จนในที่สุดก็ยากเกินจะควบคุม แถมผลจากการเก็บภาษีที่สูง
สร้างความลำบากให้แก่ประชาชน จนทำให้เกิด กบฏขึ้นเรียกตัวเองว่า
อิกโกะ-อิกกิ ที่เกิดจากพระนักรบ นิกายหนึ่งของศา่สนาพุทธ
และสงครามของเหล่าไดเมียวนี้เองที่ถูกเรียกว่า ยุคเซ็นโกกุ

Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Sengoku BasaraSamurai King – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย