Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6

Rokka no Yuusha - ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6

Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6

เรื่องย่อ
เรื่องราวจะเป็นประมาณว่า โลกได้ถูกคุมคามจะศูตร(หรืออสูร)ที่มีนามว่า Majin (มาจิน) เป็นศูตรที่ร้ายกาจมาก และเมื่อมันตื่นขึ้น เทพพระเจ้าแห่งโชคชะตาจึงได้เลือกหกผู้กล้า และมอบพลังให้กับพวกเขาเพื่อปกป้องโลกนี้เอาไว้ Adlet Mayer ได้เรียกว่าตนเองว่า”ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” ที่ถูกเลือกเป็นหนึ่งให้หกของผู้กล้า ได้พบอะไรบางอย่างในสนามรบ

Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Rokka no Yuusha – ผู้กล้าแห่งบุปผาทั้ง 6 – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย