Princess Principal – บรรยายไทย

Princess Principal - บรรยายไทย

Princess Principal – บรรยายไทย

เรื่องย่อ: เรื่องราวของเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ณ กรุงลอนดอน เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรอัลเบียน มีกำแพงแบ่งเมืองออกสองส่วนเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เด็กสาวทั้งห้าคนต้องสวมบทบาทเป็นนักเรียนเพื่อทำภารกิจเป็นสายลับ ณ โรงเรียนควีนส์เมย์แฟร์ พวกเธอคือผู้ที่คอยรวบรวมข้อมูลและสืบข่าวต่างๆ โดยใช้พลังพิเศษที่มีอยู่เพื่อทำภารกิจให้ลุล่วง

Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Princess Principal – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย