One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย

One Punch Man - โล้นซ่า หมัดเดียวจอด - บรรยายไทย

One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย

เมือง Z-city เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดที่จะมีการรุกรานจากสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตผ่าเหล่าจากธรรมชาติมาสร้างความวุ่นวาย ไซตามะเซนเซ ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ได้ฝึกฝนจนสามารถใช้เพียงหมัดเดียวในการโค่นสัตว์ประหลาดที่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตาม แต่การแลกมาด้วยหมัดนั้นทำให้เค้ากลายเป็นว่าผมร่วงจนหมด..ซึ่งนั้นทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด และยังมีศิษย์เอก ครึ่งมนุษย์และจักรกลที่เรียกว่าไซบอร์คชื่อว่าจีนอสที่ยอมรับ ไซตามะ ให้เป็นนมุษย์เพียงคนเดียวที่จะเป็นอาจารย์เค้าได้และค้นพบว่า เค้าลืมไปลงทะเบียนการเป็นฮีโร่นั้นเอง…

One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
One Punch Man – โล้นซ่า หมัดเดียวจอด – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย