Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต

Nurarihyon No Mago - นูระ หลานจอมภูต

Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต

ยามเมื่อความมืดมิดมาเยือน เหล่าภูตพรายเริงร่า มนุษย์ล้วนหวาดกลัว และสิ่งที่ภูตพรายเทิดทูนราวกับเจ้าชีวิต นั่นคือนูราริเฮียง (จอมภูต) ริคุโอะ ผู้มีเชื้อสายจอมภูต 1ใน 4 และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนูระรุ่นที่3 เด็กหนุ่มผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับคุณปู่ซึ่งเป็นนูราริเฮียง และสมาชิกในบ้านอีกหลายคน(ที่เป็นภูตผีทั้งนั้น) เขาเองก็ไม่ได้คิดมากอะไรกับเรื่องนี้ ความเรียบง่ายนี้น่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป แต่เมื่อวันที่เขาอายุครบ 13 ปี มาเยือน ทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปตลอดกาล ริคุโอะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นภูตตอนกลางคืนได้ แต่ว่าปีศาจหลายๆตนที่เป็นแกนนำของกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับริคุโอะเป็นผู้นำอยู่ดี แม้ว่าริคุโอะจะแสดงฝีมือในการปราบขบวนอสูรชิโกกุแล้วก็ตาม ริคุโอะจึงจัดตั้งขบวนร้อยอสูรของตนขึ้นเสียเอง โดยที่เป้าหมายคือการเป็นจอมภูตเหมือนนูราริเฮียงผู้เป็นปู่

Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 24 (จบภาค 1) - ไฟล์เสีย
Nurarihyon No Mago – นูระ หลานจอมภูต – ตอนที่ 24 (จบภาค 1) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย