Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร

Mushibugyou - หน่วยพิฆาตแมลงอสูร

Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร

ซึคิชิมะ จินเบ (Tsukishima Jinbee) เด็กหนุ่มไฟแรงที่หมั่นฝึกฝนวิชาตั้งใจจะเก่งยิ่งขึ้น วันหนึ่งมีคนมาแจ้งบิดาของเขาที่เป็นยอดนักดาบ ให้ไปเป็นหน่วยพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยโชกุน แต่บิดาเขาก็เสียโอกาสนี้ไป เพราะในอดีตตัวจินเบเคยทำให้ลูกชายเจ้าเมืองต้องอับอายต่อความหวาด เรื่องราวสุดตื่นเต้นของอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมกันต่อได้ใน Mushibugyou หน่วยพิฆาตแมลงอสูร

Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – OVA (2) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – OVA (2) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 26 จบ - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 26 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – OVA (1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – OVA (1) (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Mushibugyou – หน่วยพิฆาตแมลงอสูร – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย