Masked Rider The First – ไอ้มดแดง

Masked Rider The First - ไอ้มดแดง

Masked Rider The First – ไอ้มดแดง

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ช็อกเกอร์ องค์การชั่วร้ายที่มีสาขาทั่วโลก มีความต้องการจะครอบครองโลก โดยทำการดัดแปลงมนุษย์ที่ฉลาดและมีความสามารถทางกีฬา มาเป็นมนุษย์ไฟฟ้าที่มีพละกำลังมหาศาล รวมทั้งการล้างสมองเพื่อที่จะสั่งการได้ตามต้องการ แม้แต่การสั่งให้ไปตาย โดยแผนการเริ่มต้นไปที่การยึดครองญี่ปุ่น.

Masked Rider The First – ไอ้มดแดง – การ์์ตูนญี่ปุ่น - ไฟล์เสีย
Masked Rider The First – ไอ้มดแดง – การ์์ตูนญี่ปุ่น (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย