Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3

Masked Rider - คาเมนไรเดอร์ V3

Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3

คาเมนไรเดอร์ V3 เข้ามาฉายในประเทศไทยในชื่อของ ไอ้มดเขียว V3 (ซึ่งคาดว่าชื่อคงมาจากจากชุดสีเขียวของตัวละครหลัก) และทำให้เด็กๆในสมัยนั้นนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคำพูดตอนแปลงร่างที่นักพากย์ชาวไทยได้พากย์ลงไปใหม่ว่า “บิดๆเบี้ยวๆขอแปลงเป็นมดเขียววี3” (จากเดิมคือ “เฮนชิน วีทรี”) ทำให้คำพูดนี้เป็นที่นิยิมและเข้าใจกันในหมู่ชาวไทยว่าคำพูดนี้จะหมายถึง คาเมนไรเดอร์ V3 นอกเหนือจากนั้นในประเทศไทยการปรากฏตัวของคาเมนไรเดอร์ V3 ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของคำว่า V โดยชาวไทยบางคนเข้าใจผิดว่า V หมายถึงลำดับของคาเมนไรเดอร์ เพราะคาเมนไรเดอร์ V3 เป็นคาเมนไรเดอร์คนที่ 3 พอดี ทำให้บางคนจะเข้าใจผิดเรียกคาเมนไรเดอร์คนที่ 1 (ฮอนโก ทาเคชิ) และคาเมนไรเดอร์คนที่ 2 (อิจิมอนจิ ฮายาโตะ) ว่า ไอ้มดแดง V1, ไอ้มดแดง V2 (รวมถึงคาเมนไรเดอร์คนหลังๆ เช่น คาเมนไรเดอร์สตรองเกอร์ ก็ถูกเรียกว่า V7) ซึ่งจริงๆแล้วชื่อของ V3 มาจากคำว่า Version Three (เวอร์ชันทรี)

Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 51 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 52 จบ - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 52 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Masked Rider – คาเมนไรเดอร์ V3 – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย