Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย

Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 - บรรยายไทย

Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย

อาละดิน (Aladin) เด็กน้อยวัย 10 ขวบ ผู้ท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆ
พร้อมกับขลุ่ยเวทมนตร์ที่สามารถเรียกเพื่อนที่เป็นยักษ์นามว่า ยูโก้
(Ugo) ออกมาได้ เขาได้พบอาลีบาบาและผู้คนอีกมากมาย รวมถึง
ชะตากรรมของเขาที่ทำให้กลายเป็นการผจญภัยในโลกกว้าง
มีมังงะไทยในชื่อ เมไจ จาก Ohtaka Shinobu ผู้วาด
Sumomomo Momomo (เจ้าสาวเจ้าปฐพี) ซึ่งตัวเรื่องเมไจ
นำเรื่อง พันหนึ่งราตรี มาประยุกต์จนกลายเป็นการ์ตูนผจญภัย
ที่น่าติดตามเรื่องหนึ่ง

Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Magi Labyrinth of Magic ภาค 1 – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย