Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์

Log Horizon - รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์

Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์

เหล่าเกมเมอร์ 30,000 ชีวิตเข้าไปติดในเกมแฟนตาซีออนไลน์ Elder Tale เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่ม Shiroe หนึ่งในผู้โชคร้ายที่ติดในเกมนี้ แล้วต้องพยายามเอาตัวรอดในเกม ไปพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขา Naotsugu เขาได้พบกับ Assassin สาวสวย Akatsuki และยังได้พบกับผู้เล่นลึกลับที่มีร่างกายเป็นแมว Nyanta

Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Log Horizon – รวมพลคนติดอยู่ในเกมส์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย