Kamen Rider W

Kamen Rider W

Kamen Rider W

มาสค์ไรเดอร์ ดับเบิ้ล Kamen Rider Double เป็นชื่อของ ภาพยนตร์ญี่ปุ่น แนว โทคุซัทสึ ในซีรีส์ มาสค์ไรเดอร์ ประจำปี 2009 (ลำดับที่ 2) เป็นลำดับที่ 20 โดย โตเอะ คัมปะนี และ อิชิโนะโมะริ โปรดักชั่นส์ โดยออกอากาศต่อจากตอนสุดท้ายของ มาสค์ไรเดอร์ดีเคด ในวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2009 ทางทีวีอาซาฮี ในช่วง ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์ โดยเป็นมาสค์ไรเดอร์ซีรีส์เรื่องแรกที่ทางโตเอะ คัมปะนี และ อิชิโนะโมะริ โปรดักชั่นส์ ได้มีแนวคิดในการออกอากาศมาสค์ไรเดอร์ถึง 2 เรื่องติดต่อกันโดยไม่มีการระงับการสร้างภาพยนตร์แต่อย่างใด

อักษรย่อของมาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ลคือ W ซึ่งเป็นคำย่อมาจากมาคำว่า Double โดยเป็นคำเฉพาะที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น
ฟูโตะ เมืองแห่งหนึ่งญี่ปุ่น ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งสายลม เนื่องด้วยกระแสลมที่พัดผ่านตลอดปีและกังหันลมที่มีให้เห็นรอบๆเมือง ที่เมืองฟูโตะ เกิดคดีอาชญากรรมต่างๆขึ้นด้วยฝีมือของโดพันท์ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดจาการสนองตัณหาของมนุษย์ด้วยการใช้ไกอาเมมโมรี่ซึ่งเบื้องหลังของโดพันท์คือครอบครัวตระกูลโซโนซาคิ กลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดในเมืองฟูโตะ สิ่งที่จะสามารถต่อกรกับโดพันท์และพร้อมที่จะกระชากหน้ากากตระกูลโซโนซาคิ มีเพียง ฮิดาริ โชทาโร่ นักสืบHardboiled อันเลื่องชื่อ และ ฟิลิป ชายหนุ่มปริศนาผู้มีมันสมองราวกับห้องสมุด โดยทั้ง 2 คือ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล มาสค์ไรเดอร์ที่เกิดจากการรวมจิตวิญาณของทั้ง 2 เข้าไว้ด้วยกัน
มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล ที่ทำหน้าที่สืบสวนและคอยปกป้องความสงบสุขของเมืองฟูโตะจากภัยร้ายของโดพันท์ โดยใช้ไกอาเมมโมรี่ เข้าต่อกรกับโดพันท์เพื่อทวงคืนสิ่งที่สูญหายให้กลับมาดังเดิม

Kamen Rider W – ตอนที่ 49 จบ - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider W – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย