Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย

Kamen Rider Ghost - บรรยายไทย

Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย

เทนคูจิ ริว นักล่าวิญญาณผู้ตามสืบเรื่องปริศนาของกัมมะได้ถูกสังหารและสั่งเสียกับลูกชายของเขา เทนคูจิ ทาเครุ ให้เตรียมพร้อมและรับมือกับการโจมตีของกัมมะ
เวลาล่วงเลยมา 10 ปี ทาเครุซึ่งตอนนี้มีอายุครบ 18 ปีได้รับพัสดุจาก 10 ปีที่แล้วจากพ่อของเขาในวันเกิดปีที่ 18 ซึ่งพัสดุนั้นก็คือ อายคอน ทันทีที่ทาเครุสัมผัสอายคอนเขาก็มองเห็นกัมมะที่ชายปริศนาส่งมาตามล่าอายคอนและเข้าต่อสู้กับพวกมันจนกระทั่งพลาดท่าถูกสังหาร ทาเครุที่พบว่าตัวเองอยู่ในโลกหลังความตายได้เจอกับนักบวชปริศนา เซ็นนิน หลังจากเซ็นนินได้เห็นว่าทาเครุพกอายคอนติดตัวมาด้วยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับอายคอนให้ทาเครุฟังก่อนที่จะมอบโกสต์ไดรเวอร์ให้เขาพร้อมกับภาระกิจให้รวบรวมอายคอนแห่งผู้กล้าให้ครบ 15 อันเพื่อให้ทาเครุคืนชีพโดยสมบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะอยู่บนโลกมนุษย์และคืนชีพในร่างชั่วคราวภายใน 99 วัน และถ้าไม่สามารถหาอายคอนครบ 15 อัน เขาเสียชีวิตโดยสมบูรณ์ และยังสั่งให้ภูติน้อยยุรุเซน ทำหน้าที่ติดตามและคอยสนับสนุนให้กับทาเครุด้วย แต่ทว่ายังมีมาสค์ไรเดอร์อีกคนที่มีเป้าหมายจะรวบรวมอายคอนเช่นเดียวกันนั่นคือ ฟุคามิ มาโคโตะ หรือ มาสค์ไรเดอร์สเปคเตอร์ ซึ่งเขาต้องการจะช่วยน้องสาวซึ่งถูกขังในกัมมะอายคอนออกมา ทาเครุจึงต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอายคอน ในขณะเดียวกันก็ตามหาอายคอนและช่วยเหลือผู้คนไปด้วย ภาระกิจอันมีชีวิตเป็นเดิมพันของทาเครุได้เริ่มขึ้นแล้ว

Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Kamen Rider Ghost – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย