Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย

Kagewani - บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 - บรรยายไทย

Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย

สัตว์ประหลาดลึกลับได้เข้าเล่นงานผู้คนอย่างมีเงื่อนงำ Banba Sousuke นักวิทยาศาสตร์จึงมาหาถึงคำตอบของ Kagewani ที่เกิดขึ้น

Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Kagewani – บันทึกของโซสุเกะ ภาค 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย