Junji Ito s Collection – บรรยายไทย

Junji Ito s Collection - บรรยายไทย

Junji Ito s Collection – บรรยายไทย

ผลงานของ อ.Junji Ito จะได้นำไปสร้างเป็นทีวีอนิเม ล่าสุดเว็บไซต์ https://itojunji-anime.com/
ได้ประกาศชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่า คือ Junji Ito Collection ซึ่งจะเริ่มออกอากาศตอนแรกทางสถานี Tokyo MX
วันที่ 7 ม.ค. 2018 เวลา 22:00 น. โดยได้ Shinobu Tagashira (กำกับ Diabolik Lovers, ออกแบบตัวละครฉบับอนิเม Amatsuki)
มารับหน้าที่กำกับ แล้วออกแบบตัวละครฉบับอนิเมอีกด้วย, Kaoru Sawada (Kita e – Diamond Dust Drops) รับหน้าที่เขียนบท,
Hozumi Gouda (Oshitsu Kyoushi Heine) รับหน้าที่กำกับเสียง, Yuuki Hayashi (My Hero Academia) รับหน้าที่ทำเพลงประกอบ
และ Studio DEEN ผลิตอนิเม พร้อมกันนั้นก็ได้ปล่อยภาพโปรโมทใหม่เผย 6 ตัวละคร (เรียงจากซ้่ายไปขวาตามภาพด้านล่าง) ได้แก่

Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Junji Ito s Collection – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย