Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ

Jumborg Ace - ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ

Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ

จัมโบ้เอ หรือ จัมบอร์กเอช เป็นภาพยนตร์แนวโทคุซัทสึแนวฮีโร่ร่างยักษ์สร้างโดยบริษัทสึบูรายะ โปรดักชัน ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ออกอากาศทั้งหมด 50 ตอน
นาโอกิ ทาชิบาน่า นักขับเครื่องบินส่งของ ซึ่งมีพี่ชายเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์โลกซึ่งเสียชีวิตลงจากการช่วยเหลือเด็กสาวจากการจู่โจมของสัตว์ประหลาดที่เกิดจากมนุษย์ต่างดาว อันจิ โกเนย์ ทำให้นาโอกิต้องการที่จะกำจัดสัตว์ประหลาดเพื่อแก้แค้นให้พี่ชาย โดยการนำเครื่องบินพุ่งเข้าชน แต่เครื่องบินก็เกิดเสียหาย และขณะที่เครื่องบินกำลังจะตกนั้น ชาวดาวมรกต ผู้ซึ่งมีพลังวิเศษได้สื่อสารกับ นาโอกิ มองเห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละจึงได้มอบพลังให้นาโอกิทำให้เครื่องบินของนาโอกิสามารถกลายเป็นหุ่นยนต์ต่างดาว ซึ่งผู้คนเรียกว่า ยอดมนุษย์จัมโบ้เอ และหลังจากนั้นนาโอกิก็คอยช่วยเหลือหน่วยพิทักษ์โลกต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเรื่อยมา

Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Jumborg Ace – ยอดมนุษย์จัมโบ้ เอ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย