Gunbuster 2

Gunbuster 2

Gunbuster 2

ในช่วงเปิดเรื่อง นักบินของ Buster machine ( ผู้หญิงผมขาว) ได้ไปช่วย (?) สาวน้อยคนหนึ่งไว้ (คนข้างๆนั่นแหละครับ)
ทำให้สาวน้อยคนนั้นประทับใจ อยากเป็นนักบินกับเค้าบ้าง แถม ปราบสัตว์ประหลาดเอง ด้วยท่าที่เราคุ้ยเคยอีก
บัสเตอร์แมนชีนที่ปรากฏต้นเรื่องครับ คล้ายๆ เด็กนักเลง ของญี่ปุ่น ชื่อว่า Dix-neuf (ดิกซ์เนิฟ)

พอกลางเรื่อง ตัวเอกของเราก็จะนึกออกว่าจริงๆแล้ว ตัวเองคือ Buster machine NO. 07

Gunbuster 2 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Gunbuster 2 – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย