Gun x Sword – บรรยายไทย

Gun x Sword - บรรยายไทย

Gun x Sword – บรรยายไทย

ชายหนุ่มปริศนาที่พลัดมายังเมืองแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีวายร้ายเข้ามาสร้างความปั่นป่วนเสมอ แต่วานเองก็มีความลับซ่อนอยู่มากมาย และเขาได้แสดงพลังนั้นออกมาเพื่อปกป้องชาวเมือง

Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 จบ - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Gun x Sword – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย