Grancrest Senki – บรรยายไทย

Grancrest Senki - บรรยายไทย

Grancrest Senki – บรรยายไทย

ในอดีต ความโกลาหลก่อตัวเป็นรูปร่างเข้าโจมตีผู้คน เหล่าจอมเวทได้สร้างระบบตราศักดิ์สิทธิ์ “แกรนเครสท์” (ตราจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์) มอบให้แก่ลอร์ดทั้งหลายเพื่อปกป้องประชาชน แต่หลังเหตุการณ์เริ่มกลับมาสงบ พวกลอร์ดเริ่มแย่งชิงตราเพื่อเพิ่มอำนาจตน กลายเป็นสงครามใหม่ จอมเวทสาว ชิรูก้า ผู้ชิงชังเหล่าลอร์ดได้พบกับ เทโอ หนุ่มที่ได้แกรนเครสท์มาหวังช่วยหมู่บ้านตน เทโอและชิรูก้า จึงร่วมกันก่อสร้างอาณาจักรและต่อกรกับเหล่าลอร์ดที่ลุ่มหลงในอำนาจ จนลืมประชาชน

Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
Grancrest Senki – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย