Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย

Garo - Vanishing Line - บรรยายไทย

Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย

เรื่องย่อ: เมืองใหญ่รัสเซลซิตี้ ชายที่ชื่อ ซอร์ด ได้ออกตามหาความหมายของคีย์เวิร์ด เอลโดราโด (El Dorado) ที่เป็นปริศนาสำหรับเขา จนเขาได้พบกับโซฟี่ เด็กสาวที่ค้นหาคีย์เวิร์ดเดียวกับเขาซึ่งได้มาจากพี่ชายของเธอก่อนหายตัวไป ในขณะที่ซอร์ดก็เคยเสียน้องสาวไป ทั้งสองค้นหาความหมายของคำนี้ร่วมกันในเมืองรัสเซลซิตี้

Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
Garo – Vanishing Line – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย