Final Fantasy X

Final Fantasy X

Final Fantasy X

ในอดีต เมื่อ1000 ปีก่อน เกิดสงครามครั้งใหญ่ในโลกสปีร่า
ระหว่างนครแห่งเครื่องจักรกล เบเวล (Bevelle) กับ นครแห่งผู้อัญเชิญ
ซานาร์กันด์ (Zanarkand) ผลคือ นครซานาร์กันด์ได้พ่ายแพ้และล่มสลาย
ไปในที่สุดชาวซานาร์กันด์ที่หลงเหลืออยู่ไม่อยากเห็นนครซานาร์กันด์
ที่เคยเจริญรุ่งเรืองหายไปจึงเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเทพ Fayth และสร้าง
นครซานาร์กันด์ในความฝันขึ้นมา ซึ่งนครซานาร์กันด์ในความฝันนั่น
ก็คือโลกของทีดัสนั่นเอง ต่อมานครเบเวลได้ถูกซินรุกรานทำลาย
นครจนเสียหาย ซึ่งในตอนนั้นยูน่าเลสก้าก็ได้ปราบซินลงไว้ได้

Final Fantasy X – ตอนที่ 14 จบ - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Final Fantasy X – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย