Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์

Digimon Frontier - ดิจิมอน ฟรอนเทียร์

Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์

นโลกดิจิตอลมีนักรบในตำนานทั้ง 10 คนทั้ง 10 คนเป้นนักรบในตำนานที่ปกป้องโลกดิจิตอลเพื่อไม่ให้ดิจิมอนชั่วร้ายยึดครอง

ปี 2002 โลกดิจิตอลเกิดความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากถูก เคลปิมอน 1 ในกลุ่ม 3 มหาเทพ ทำลายโลกดิจิตอลพร้อมกับแย่งสปิริตทั้ง 5 ธาตุ ขณะเดียวกันที่โลก คันบาระ ทาคุยะ เด็กนักเรียนชั้นประถมระหว่างอยู่บ้านในวันเกิดน้องชาย ก็ได้มีเมลล์ปริศนาเข้ามา เขาจึงได้ไปตามที่เมล์บอกเอาไว้ทำให้เขาพบกับเด็กที่ถูกเลือกคนอื่นๆ คือ อิสุมิ จุนเปย์ โทโมกิ และโคจิ พวกเด็กๆไปถึงโลกดิจิตอล และได้รู้ว่า เมื่อก่อนเคยมีนักรบในตำนานทั้ง 10 ได้สละชีวิตเพื่อปกป้องโลกดิจิตอลแห่งนี้ พวกเขาจึงต้องตามหา สปิริต ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถแปลงเป็นดิจิมอนได้ เพื่อปกป้องโลกดิจิตอล

Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 50 จบ - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 50 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Digimon Frontier – ดิจิมอน ฟรอนเทียร์ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย