Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน

Danball Senki - หุ่นจิ๋วประจัญบาน

Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน

Danball Senki เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคต ในยุคที่มีการประดิษฐ์คิดค้น และในยุคนี้เอง การเล่นหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่รู้จักกันในชื่อว่า LBX การต่อสู้โดยใช้หุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา มีตัวควบคุม
คล้ายกับโทรศัพท์มือถือ ตัวหุ่นยนต์สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ได้ตามใจชอบ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงความสามารถต่างๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับคู่ต่อสู้ ซึ่งได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว
ยามาโนะ บัน เองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชื่นชอบการต่อสู้ LBX นี้วันหนึ่งชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งได้มอบกล่องที่ข้างในบรรจุโมเดลหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มีชื่อเรียกว่า LBX AX – 00 ให้แก่เขา พร้อมกับบอกเขาว่านี้คือความหวังของมวลมนุษยชาติ
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บันก็ต้องเข้าไปพัวพันการต่อสู้กับพลังแห่งด้านมืด …แล้วตัวบันเองจะต้องเจอกับคู่ ต่อสู้แบบ ไหน โปรดติดตามชมได้ใน Danball Senki

Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Danball Senki – หุ่นจิ๋วประจัญบาน – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย