Code Breaker – บรรยายไทย

Code Breaker - บรรยายไทย

Code Breaker – บรรยายไทย

Code Breaker กลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นสุนัขรับใช้ให้แก่รัฐบาล
ถูกก่อตั้งมาเพื่อกำจัดผู้ที่กฏหมายใช้ด้วยไม่ได้ มีไว้เพื่อทำภารกิจในการสังหารโดยเฉพาะ

Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Code Breaker – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย