Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน

Choujin sentai Jetman - ขบวนการ เจ็ทแมน

Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน

ขบวนการ เจ็ทแมน

ในปี 199X บนยานอวกาศเอิร์ธชิป ศูนย์บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์โลก หน่วยสกายฟอร์ซ ได้ทำการทดลอง เจ โปรเจกต์ ซึ่งเป็นโครงการลับที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนารังสีเบิร์ดนิคเวฟ ขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ เพื่อเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของมนุษย์ ผู้การโอดากิริ หัวหน้าโครงการ เจ โปรเจกต์ ได้คัดเลือกสมาชิกหน่วยสกายฟอร์ซฝีมือเยี่ยมจำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการอาบรังสีเบิร์ดนิคเวฟ และจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยเจ็ทแมน เทนโด ริว เป็นสมาชิกคนแรกที่ได้รับการอาบรังสีเบิร์ดนิคเวฟเสร็จสิ้น และกลายเป็นเจ็ทแมนคนที่ 1 มีโค้ดเนมว่า เรดฮอว์ค ขณะที่ อาโออิ ริเอะ คนรักของริว และสมาชิกของหน่วยคนที่ 2 กำลังรอการอาบรังสีอยู่นั้น ยานเอิร์ธชิปได้ถูกโจมตีจาก ศัตรูต่างมิติไบรั่ม ที่มีเป้าหมายยึดครองอาณาจักรในมิติต่างๆ ยานเอิร์ธชิปได้รับความเสียหายอย่างหนัก ริเอะ ได้ถูกดูดกลืนหายไปในอวกาศ โดยที่ริวไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้ มีเพียงผู้การโอดากิริ ซึ่งพา ริว หลบหนีออกมาได้ก่อนที่ยานจะระเบิด ผลจากการระเบิดทำให้รังสีเบิร์ดนิคเวฟ ส่วนที่เหลือสำหรับเจ้าหน้าที่อีก 4 นาย ได้ตกลงมาบนโลกมนุษย์ และเข้าสู่ร่างกายของพลเรือนจำนวน 4 คน ผู้การโอดากิริ และริวที่ยังโศกเศร้าต่อการสูญเสียคนรักไป ต้องออกตามหาพลเรือนผู้ได้รับรังสีเบิร์ดนิคเวฟบนโลกทั้ง 4 คน ผู้มีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน และฝึกฝนการต่อสู้เป็นเจ็ทแมน เพื่อรับมือและปกป้องโลกจากการรุกรานของศัตรูต่างมิติไบรั่ม พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาความรัก ความขัดแย้ง มิตรภาพ และความสามัคคี ทั้งระหว่างภายในในทีมเจ็ทแมนเอง และ ภายในองค์กรไบรั่ม ผู้รุกราน

Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 51 จบ - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Choujin sentai Jetman – ขบวนการ เจ็ทแมน – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย