Buddy Complex – บรรยายไทย

Buddy Complex - บรรยายไทย

Buddy Complex – บรรยายไทย

เรื่องย่อ
โอบะ วาตาเสะ นักเรียนมัธยมปลายธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ได้ไปพบกับดิโอ ไวน์เบิร์กในระหว่างวันหยุดฤดูร้อน การพบกันครั้งนั้นได้เปลี่ยนโชคชะตาของเขาตลอดไป…

Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Buddy Complex – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย