Bubuki Buranki – บรรยายไทย

Bubuki Buranki - บรรยายไทย

Bubuki Buranki – บรรยายไทย

เรื่องย่อ (ภาคแรก) : อิคคิ อาซึมะ กลับมาที่ญี่ปุ่น แล้วถูกจับตัวโดยกลุ่มคนติดอาวุธ เพื่อนสมัยเด็กเอา อาซาบุกิ โคกาเนะ ได้ช่วยเหลือเขาด้วยอาวุธพิเศษที่เรียกว่า บูบูกิ ตัว อิคคิ เองก็เป็นผู้ใช้อาวุธเช่นกัน เขาและพรรคพวกต้องการที่จะฟื้น Oumai บูรันกิ (ยักษ์) ที่หลับอยู่ใต้พิภพ

Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Bubuki Buranki – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย