Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย

Boku No Hero Academia Season 2 - บรรยายไทย

Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย

เรื่องย่อ
เรื่องราวของ มิโดริยะ อิซึคุ (เดคุ) เด็กหนุ่มที่หวังจะเป็นฮีโร่ แต่ความหวังเขาต้องมาพังทลายลง เพราะแพทย์ยืนยันเรื่องที่เขาใช้พลังพิเศษไม่ได้ เขาเป็นพวกที่ปราศจาก อัตลักษณ์ ปัจจุบันถึงเขาจะเป็นฮีโร่ไม่ได้แต่หวังจะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่สอนฮีโร่ จนได้พบกับออลไมท์ ฮีโร่หมายเลข 1 ที่ทำให้เขาได้มีโอกาสที่ใช้พลังพิเศษและมาเรียนในโรงเรียน ยูเอ ที่สอนฮีโร่โดยเฉพาะ

Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Boku No Hero Academia Season 2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย