Bloodivores – บรรยายไทย

Bloodivores - บรรยายไทย

Bloodivores – บรรยายไทย

เรื่องย่อ : เมื่อ 60 ปีก่อน โรคประหลาดได้ทำให้คนตื่นตลอดเวลาเป็นสัปดาห์จนเครียด ยารักษาได้มีผลข้างเคียงที่เปลี่ยนให้คนเหล่านั้นกลายเป็นแวมไพร์และเข้าโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์จนกลายเป็นสงคราม แต่ยังคงมีเด็กที่เกิดจากทั้งสองฝ่าย เรื่องโฟกัสไปที่ Mi Liu เด็กแห่งความหวังที่เกิดจากสองเผ่า แต่เขาเป็นหัวหน้าโจรปล้นแบงค์จนถูกจับไปขัง เขาได้รับการช่วยเหลือจาก Anji แต่ถูกมอนสเตอร์ปริศนาโจมตี แล้วยังพบว่าในคุกยังเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดของแวมไพร์ เขาต้องการหาคำตอบของเรื่องเหล่านี้

Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Bloodivores – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย