Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย

Blood Plus - สงครามล่าแวมไพร์ - บรรยายไทย

Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย

โอโตนาชิ ซายะ สาวน้อยมธัยมปลาย ชีวิตของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปทันที เ มื่อ เธอมาพบกับชายหนุ่มเชลโล่ทื่ตามหาเธอมานานแสนนาน แต่ทว่าเธอกลับไม่รู้จัก ซึ่งเธอหาว่าเธอเป็น
‘โรค ความจำเสื่อม’ รวมไปถึง ปีศาจดูดเลือด ก็ออกมาดูดเลือดคน จำเป็นต้องใช้เธอปราบเท่านั้น ซึ่งเลือดของเธอทำให้ปีศาจแข็งตัว และไม่สามารถคืนสภาพได้ และความลับในอดีตของเธอก็ค่อยๆ
กลับคืนมา เมื่อเธอเดินทางไปปราบหลายประเทศ รวมไปถึงยังรู้ความผิดพลาดที่ทำให้เธอไม่สามารถหวนกลับกับมาใช้ชีวิตธรรมดา ของเธออีกต่อไป

Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 จบ - ไฟล์เสีย
Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Blood Plus – สงครามล่าแวมไพร์ – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย