Blade and Soul – บรรยายไทย

Blade and Soul - บรรยายไทย

Blade and Soul – บรรยายไทย

อารุกะ นักดาบหญิงผู้ที่สามารถผ่าศัตรูของเธอได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว เธอออกเดินทางเพื่อล้างแค้นให้อาจารย์ของเธอ ฮอน ผู้ที่ถูกสังหารโดย จิน วาเรรุ หญิงสาวไร้หัวใจ ที่อยู่กลุ่มดาบเช่นเดียวกับเธอ ระหว่างเดินทางอัลกะ ได้พบกับผู้เชี่ยวชาญดนตรีและการเต้นรำ คาเร็น, ฮาซุกิ ผู้ชอบปืนและเหล้า กับ โรอานา หัวหน้าของกองโจร

Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Blade and Soul – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย