Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย

Arslan Senki - ผู้กล้าแห่งอัสลัม - บรรยายไทย

Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย

ผู้กล้าแห่งอัสลัน ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของ อ.ทานากะ และนิยายชุดนี้เคยถูกสร้างเป็น OVA มาแล้ว ช่วงปี 1991-93 เป็นเรื่องราวของ Daryoon ทหารหนุ่ม ผู้ถูก King Andragoras สั่งเนรเทศ เนื่องจากมีความเห็นไม่ลงรอยกัน เขาจึงทำภารกิจใหม่ นั่นคือ การปกป้องเจ้าชาย Aslan บุตรชายเพียงคนเดียว ของกษัตริย์ Andragoras ให้ปลอดภัย ซึ่งทั้ง Daryoon และ Aslan ต่างออกไปทำภารกิจกันด้วยตนเอง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะได้ Lord Narsus กับ Elam มาเป็นสหายร่วมรบด้วยและกองกำลังจำนวนอันน้อยนิดของ Arslan จะสามารถรับมือกับ กองทัพฝั่งตรงข้ามที่มีจำนานมากถึง 300,000 คน ได้หรือไม่

Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 จบ - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Arslan Senki – ผู้กล้าแห่งอัสลัม – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย