Ange Vierge – บรรยายไทย

Ange Vierge - บรรยายไทย

Ange Vierge – บรรยายไทย

เรื่องย่อ. เมื่อประตูมิติ “Hairou” ได้เปิดขึ้น ทำให้โลกทั้ง 4 ได้เชื่อมต่อกัน ในขณะเดียวกันก็ได้ทำให้พลัง “Exceed” ในตัวของเหล่าเด็กสาวตื่นขึ้น และได้มีการก่อตั้งโรงเรียน Seiran
สำหรับผู้สาวน้อยผู้มีพลังพิเศษที่ถูกเรียกว่า “Progress” ขึ้นที่โลกมนุษย์ เพื่อให้สาวๆ จากทั้ง 4 โลกได้เรียนรู้ในการใช้พลังวิเศษ

Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Ange Vierge – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย