ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า

ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า

ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า

“ชุมชนนิมนต์ยิ้ม” การ์ตูนแอนิเมชั่นอารมณ์ดีมีธรรมะ มีคาแรคเตอร์หลักเป็น 3 เณร-พระ เจ้าปัญญา โดยที่บุคลิกลักษณะของพระพยอม ได้พัฒนามาเป็น “หลวงพี่พอเพียง – เทศน์คมคาย ทะลุถึงหัวใจ” อายุ 20 พรรษา และ ท่าน ว.วชิรเมธี เป็น “เณรธีร์ – เณรผู้อ่อนน้อม ใช้ปัญญาแก้ปัญหา” อายุ 12 พรรษา ส่วน พระมหาสมปอง เป็น “เณรปัน – เณรน้อยจอมป่วน ถึงจะกวนแต่ช่วยได้” อายุ 8 พรรษา นำเสนอในรูปการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ทันสมัย สนุกสนาน

ออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.15 น- 19.45 น.

ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 21 ตุลาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 28 ตุลาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 23 ธันวาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 30 ธันวาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 30 ธันวาคม 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 9 ธันวาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 9 ธันวาคม 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 2 ธันวาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 2 ธันวาคม 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 14 ตุลาคม 2012 - ไฟล์เสีย
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 4 ศึกโจรสลัดพันหน้า – วันที่ 14 ตุลาคม 2012 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย